English version

I gang

Artikel serie – ledelse i kompleksitet og kaos
(artikel 1-3 er tilgængelige under publikationer)
skrives sammen med Henrik Schalech, Underviser, Tietgen.

Indledning til artikel-serien om ledelse i kompleksitet og kaos

Set i lyset af stadig stigende krav og tempo i erhvervslivet er denne artikel-serie et bud på at få ledelse til at gå op i en højere enhed med organisering, kommunikation og innovation, godt hjulpet på vej af teknikker fra projektledelse, lean, mindfulness og improvisation.

Fokus er på de situationer, hvor konteksten er kompleks eller kaotisk. Det er ikke et udtryk for manglende anerkendelse af, at vi ofte bevæger os i en simpel eller kompliceret kontekst. Disse situationer kræver blot ofte strategier og handlinger, som er ligetil eller godt afdækket i forvejen. Det er her, hvor vi har de generiske ledelsesteorier- og modeller, her hvor vi kan putte ting i kasser og bokse og analysere os frem til, hvad der er den mest hensigtsmæssige løsning. Dette har absolut sin berettigelse, i den rette kontekst.

Formålet er at gøre det mere klart, hvordan vi kan blive bedre rustet til mødet med det, vi ikke har fantasi til at forestille os. Nogle personligheds- og kulturtræk er tydeligt bedre til at håndtere det uventede end andre. Disse organiseringer findes især i det akutte beredskab, med meget korte beslutningsprocesser og hvor der er meget på spil, som f.eks. redningskorps, skadestuer og hos militæret.  Vi henter inspiration fra disse højt pålidelige organisationskulturer og ser på, hvad vi kan lære heraf og hvordan det kan bruges i praksis, når vi kommer i de komplekse og kaotiske situationer i de mere traditionelle organisationskulturer. Eller endnu bedre: hvordan vi kan undgå at komme i disse situationer.

Hovedvægt er på de menneskelige psykologiske mekanismer og kulturtræk. Med øget indsigt i disse områder, bør bogen ruste os bedre til såvel de planlagte, som de ikke planlagte forandringer. Artikel-serien vil derfor være brugbar for alle, der arbejder med forandringsprocesser, hvad enten det er som konsulent, topleder, mellemleder, daglig leder, projektleder eller specialist, men også for personer med en generel interesse for ledelse, kommunikation og samarbejde.

Artikler-seriens teoretiske afsæt

The Cynefin Framework (Snowden, 2005) vil fra start blive introduceret som en beslutningsmodel, der kan hjælpe os med at forstå det nye, afhængig af konteksten. Forskel i kontekst vil betyde en forskel i strategi og handling.

De teoretiske retninger, vi især trækker på, er Sensemaking (Weick, 1995) og High Reliability Organisations (HROs) (Weick & Sutcliffe, 2007). Desuden Sandra Greves Executive MBA speciale fra Henley Business School med titlen: ”Towards an understanding of how to enhance sensemaking in organizational strategic change” (2011). Specialets undersøgelse er baseret på et panel af 49 eksperter inden for hhv. traditionelle organisationer og HRO´s inden for lægeverdenen.

Efter specialets afslutning observerede Sandra Greve på traume-ledelsesprogrammet ATLS for læger og sygeplejersker, for at samle yderligere informationer om ledelsessystemer og -principper, kommunikation, organisering, samarbejde og meningsdannelse. Dette vil blive sat i anvendelse sidst i artikel-serien, ligesom vi vil præsentere et framework med 6 ½ væktøjer og bud på lederens optimale handlemuligheder i den givne kontekst.

Desuden vil vi undervejs i artiklerne referere til almindeligt kendte modeller og teorier inden for deres respektive fagområder. Vi vil ikke forklare dem fuldt, men blot i det omfang det er nødvendigt for at gøre det brugbart i den nye sammenhæng. I stedet vil vi henvise til hvor du selv kan søge yderligere information, hvis det skulle være nødvendigt.

Når vi skriver ”os andre” eller ”vi”, kan det forstås på mange måder. For hvem er ”os andre” eller ”vi”? Det afhænger af definitionen. Gennem hele artikel-serien, vil disse ord blive brugt i flere forskellige sammenhænge. Afhængig af konteksten kan ”vi” derfor betyde mig som person (privat eller professionelt), mig som leder, vi som et fællesskab, vi som mennesker i verden eller vi som en organisation. Det vil vi lade være op til læseren at finde sin egen mening i.

Artikel-seriens opbygning

Artikel 1: Intet bliver nogensinde det samme som før (KONTEKST)

Set i lyset af øgede krav og tempo, kortere beslutningsprocesser og meget på spil, argumenterer vi for vigtigheden af at tænke ledelse på nye måder. Fokus er på konteksten betydning for hvilken strategi vi skal bruge i vores daglige ledelse.

Artikel 2: Det skal give mening, hvis vi skal flytte os (SENSEMAKING)

Her forklarer vi de væsentligste psykologiske mekanismer, der er nødvendige at forstå for ledere, der vil skabe resultater gennem mennesker. Fokus er på de mekanismer, der træder i kraft, når vi møder det nye, ukendte og uforståelige.

Artikel 3: Vi bevæger os mod et nyt og ukendt sted (FORANDRINGER I ORG)

Forklarer hvorfor strategi baseret på gammel viden, modeller og teorier, der er lavet i en anden tid, har vanskelige kår, når det bliver brugt i forhold til at møde det, vi endnu ikke har mødt i den nye lynhurtige virkelighed.

Artikel 4: Nogle håndterer det ukendte bedre end andre (HROs)

Undersøger, hvad der karakteriserer de specielle typer af organisationskulturer, der er bedre rustet til mødet med det ukendte. Fokus er på hvilke kulturtræk, traditionelle virksomhedskulturer med fordel kan arbejde med at udvikle.

Artikel 5: Når vi en sjælden gang møder det meget ekstreme (ATLS)

Undersøger akutledelse med inspiration fra militærets traumeledelses-programmer. Fokus er på væsentligste principper og teknikker, der med fordel kan overføres herfra, når vi er ekstremt pressede og situationen er akut.

Artikel 6: 6 ½ værktøjer til at stimulere mening og performance (61/2)

Præsenterer 6½ værktøjer, der med fordel kan sættes i spil, hvis vi vil fremme målrettet handling og performance. Værktøjerne balancerer mellem korte og lange beslutningsprocesser samt det medinddragende og det retningsgivende.

Artikel 6 ½: Fordele og faldgruber i praksis (6 ½ I PRAKSIS + LÆRING)

Omsætter de 6 ½ værktøjer i praksis med fokus på fordele og faldgruber, når vi begynder at øve den nye adfærd. Fokus er på såvel det individuelle som det organisatorisk, og en integration mellem disse, med koblinger til læring.

Held og lykke med at finde den sidste halve!

Vi ønsker dig en rigtig god rejse.


Sandra Greve, Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Henrik Schalech, Chefkonsulent, Learmark

 
SenseMaker ApS • Rasmus Nyerups Vej 9 • 5000 Odense C • Tlf.: 26 14 04 34 • Email: sandra@sensemaker.dk