English version

Teoretisk

Fokus på sprog og adfærd

SenseMaker arbejder med at identificere og løse op for gængse normer, rutiner og tankemønstre for at stimulere til nye tanker og ændret adfærd. SenseMaker arbejder i høj grad med involvering af ledelse, medarbejdere og andre interessenter, fordi processen bør drives af de, der skal føle ejerskab for forandringen og med et naturligt fokus på styrker frem for svagheder. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at se på svagheder, sorteres de, hvorefter der opstilles handlingsplan for det, der kan og skal ændres på.

En kombination af det bedste
SenseMaker sværger ikke til en bestemt tænkemåde eller teoretisk retning, men plukker det bedste ud og kombinerer med en god del egen tilvirkning. Der bruges få teoretiske begreber og det komplekse omsættes til noget forståeligt og nærværende, alt sammen godt krydret med relevante eksempler, cases og øvelser.

Her finder SenseMaker inspiration

 
SenseMaker ApS • Rasmus Nyerups Vej 9 • 5000 Odense C • Tlf.: 26 14 04 34 • Email: sandra@sensemaker.dk