English version

SenseChanges

For hvem?
Såvel medarbejdere som ledere.

Hvornår?
Når samarbejdet knirker, når lederen er overbelastet, når arbejdsopgaverne ændres og kvalifikationer forældes samt når fusioner rammer, er det nødvendigt med nye tanker og handlinger.

Hvordan?
Metoden Appreciative Inquiry (AI) bruges til at skabe selvværd, gensidig anerkendelse og tro på fremtiden. Fordele og ulemper i forhold til en bestemt forandring skitseres. Ulemperne deles op i det, der kan gøre noget ved og det, der reelt ikke kan gøres noget ved. Det, der absolut intet kan gøre ved, vælges der fremover ikke at bruge energi på og der udarbejdes konkrete handlingsforslag til de områder, der kan gøres noget ved. Afsluttende sættes der fokus på at værdsætte de muligheder og fordele, vi selv, virksomheden og den konkrete forandring har, nu og her samt i fremtiden.

Varighed er 1-2 dage

 
SenseMaker ApS • Rasmus Nyerups Vej 9 • 5000 Odense C • Tlf.: 26 14 04 34 • Email: sandra@sensemaker.dk