Facilitering

Et udpluk af faciliteringsopgaver, som jeg har løst

[facile] det franske ord “facile”: at gøre noget nemt, enkelt og glidende. Facilitering af processer er derved at gøre processerne nemmere, mere enkle og mere glidende.

MSD, Esbjerg Ambulatorium og Lægerne Jugendhuset
Facilitering af dialogmøde omkring sammenhængende patientforløb inden for diabetes med fokus på sektorovergange

Saint-Gobain Weber
Retningsliner for intern kommunikation, facilitering af en dags seance

Vestas Towers, QSE Department
Træning i facilitering af processer, herunder bl.a. coaching og Appreciative Inquiry, som retoriske værktøjer.

Vestas Towers, QSE Department
Reflekterende teams med ledergruppen ift. facilitering

Vestas Towers, QSE Department
Facilitering af proces vedr. udvikling af handlingsplaner for forbedringspunkter ift. Employee Survey. Se billeder

Internationalt erhvervsskolenetværk
Processtyring ift. mobilitet og samarbejde på tværs mellem 40 undervisere fra forskellige lande

Morgendagens Heltinder
Facilitering af proces ift. udvikling af vision samt værdier sammen med hovedbestyrelsen.

Virksomme Kvinder
Facilitering af proces vedr. idéudvikling ift. at realisere Landsledelsens strategi frem til år 2013. Se kommentar