Coaching i Organisationer

Kommentarer fra deltagerne på Coaching i Organisationer

Jeg er gået fra hver undevisningsaften og tænkt, at dette kan jeg bruge på min arbejdsplads. Jeg har følt mig inspireret.

Interessant og øjenåbnende. Mere relevant, end jeg havde forventet.

Jeg synes, at du har været inspirerende og altid godt forberedt.

Det er nogle spændende og informative bøger.

Synes, at det var spændende og ny tænkning.

Dejligt at du altid er frisk og åben. Du har en meget afvæbnende og rolig måde at formidle på. Du er super systematisk – og det virker!

Du er god til at forklare, i hvert fald, så jeg kan forstå det.

Super, super! Inspirerende og tankevækkende. Meget professionel.

Alle kursister er blevet aktivt involveret i undervisningen. Der har været en god vekslen mellem teori og øvelser.

Godt at vi fik tid til at øve coaching i praksis. Godt med repetition midtvejs.

Hele kurset har været godt planlagt, og relationerne til hverdagen samt eksemplerne er noget, der kan bruges.

Niveauet har været utrolig højt, hvilket har været dejligt. Jeg har fået idéer til mange konkrete metoder, som jeg kan bruge som leder. Det har givet en masse inspiration.

Sød, motiverende, power (mest i starten, eller også har vi bare vænnet os til det)

13 meget dygtige studerende
13 studerende gennemførte det første hold og det blev til nogle helt utrolig flotte karakterer ved eksamen d. 15. januar 2008:

3 stk. 12-taller (svarer til 11 og 13 på gammel skala)
4 stk. 10-taller (svarer til 10 på gammel skala)
6 stk. 7-taller (svarer til 8 og 9 på gammel skala)

Materiale fra undervisningen

1. aften

2. aften

3. aften

4. aften

5. aften

6. aften

7. aften

8. aften

9. aften

10. aften

11. aften

12. aften – Stresscoaching

12. aften – Sandra Greve

13. aften
Supplerende materiale

Kritik af “The Secret”

Coaching spørgeguide

Socialkonstruktionismens grundlæggende antagelser

Assertions test

Assertions skema over roller/adfærd

Matching

Oversigt til test repræsentationssystemer

Repræsentationssystemer

Læringsstils test

Johari test

Konfliktreaktions test

Konfliktreaktions test – scoringsark

Kompendie vedr. konflikthåndtering (blot til inspiration)