Tilgang

Fra spørgsmål og frustration til forståelse

SenseMaker arbejder med at løse op for gængse normer, rutiner og tankemønstre for at stimulere til nye tanker og ændret adfærd.

SenseMaker arbejder med involvering af ledelse, medarbejdere og andre interessenter, fordi processen bør drives af dem, der skal føle ejerskab for forandringen.

Når Sandra Greve formidler, foregår det derfor i en legende og praksisnær form med udgangspunkt i det, der sker lige nu og her!

Ved større opgaver samt når der kræves andre spidskompetencer, hentes dygtige folk ind fra SenseMakers netværk.