Udvikling starter med mening

SenseMaker aktiverer passion og udvikling i organisationer og kobler samtlige aktiviteter til virksomhedens højere formål. SenseMaker arbejder med ledere og medarbejdere og træner dem til selv at drive udviklingen via:

  • Psykologiske mekanismer, kommunikation og samarbejde
  • Adfærd i høj pålidelige organisationskulturer
  • Selvledelse og facilitering af processer

SenseMaker løser op for fastlåste normer, rutiner og tankemønstre ved øget forståelse for organisationspsykologiske mekanismer. På den måde bliver organisationens medlemmer selv i stand til, helt naturligt, at omdanne forskelle til fordele – og frustrationer til forståelse!

Fokus er især på hvordan sensemaking blokeringer mindskes, sensemaking stimuleres og performance øges, i komplekse sammenhænge. Alt sammen koblet til organisationens højere formål, herunder vision, mission, værdier og strategi.

SG_9765_4F_300dpi_6cm_crop_sh