Udvikling starter med mening

SenseMaker aktiverer passion og udvikling i organisationer og kobler adfærd til organisationens højere formål. SenseMaker arbejder med at træne ledere og medarbejdere via indsigt i:

  • Sensemaking (psykologiske mekanismer i forandringer)
  • Højt pålidelige organisationskulturer
  • Det personlige lederskab, lederskab, medarbejderskab
  • Anerkendende kommunikation
  • Teamsamarbejde og -udvikling
  • Præsentation og improvisation
  • Facilitering af processer
  • Ledelse i kompleksitet og kaos


En særlig opmærksomhed i lederskabet og medarbejderskabet

SenseMaker løser op for normer, rutiner og tankemønstre ved øget forståelse for organisationspsykologiske mekanismer. Herved bliver organisationens medlemmer i stand til at omdanne forskelle til fordele og frustrationer til forståelse! Fokus er på at stimulere forståelse og handling, som er særligt nyttigt i komplekse og kaotiske sammenhænge.

SAGR131222farve

”An old map is useless when the terrain is new. Old beliefs cannot help the task managers face today: managing the unknownable”

Ralph D. Stacey