Udvikling starter med mening

Konceptudvikling og udviklingsopgaver inden for organisationsforandring, ledelse, kommunikation og samarbejde i kompleksitet og kaos.

SenseMaker arbejder bl.a. med at træne ledere og medarbejdere inden for:

  • Sensemaking (psykologiske mekanismer i forandringer)
  • Højt pålidelige organisationskulturer
  • Det personlige lederskab, lederskab, medarbejderskab
  • Anerkendende kommunikation
  • Teamsamarbejde og -udvikling
  • Præsentation og improvisation
  • Facilitering af processer
  • Ledelse i kompleksitet og kaos

En særlig opmærksomhed i lederskabet og medarbejderskabet
SenseMaker løser op for normer, rutiner og tankemønstre ved øget forståelse for de menneskelige organisationspsykologiske mekanismer, der især er på spil i komplekse og kaotiske sammenhænge. Fokus er på at stimulere forståelse, så passion aktiveres og adfærden naturligt understøtter  organisationens højere formål. SenseMaker hjælper med se fordele at omdanne forskelle til fordele og frustrationer til forståelse! SenseMaker hjælper med at få det komplekse til at fremstå mere klart.

SAGR131222farve

”An old map is useless when the terrain is new. Old beliefs cannot help the task managers face today: managing the unknownable”

Ralph D. Stacey