Publikationer

Sandra Greve & Henrik Schalech (2015): Artikel-serien: Ledelse i kompleksitet og kaos

Indledning til artikel-serien: Ledelse i kompleksitet og kaos link til pdf-fil

Artikel 1: Intet bliver nogensinde det samme som før link til pdf-fil

Artikel 2: Det skal give mening, hvis vi skal flytte os link til pdf-fil

Artikel 3: Vi bevæger os mod et nyt og ukendt sted link til pdf-fil

Sandra Greve & Lea Sørensen (2015): Artikel i antologien ”Praksisnær ledelse i det offentlige”, Artikel: ”Behov for lederuddannelse i det offentlige”; s. 125-142, Praxis, Nyt teknisk forlag

Sandra Greve (2014): ”Kreativitets pædagogik og facilitering af mening i ledelse og efteruddannelse”, lektoranmodning, Erhvervsakademiet Lillebælt link til pdf-fil uden bilag

Sandra Greve (2013): “Tvillingeprojekterne på Fyn. Praksisnær lederuddannelse til førstelinjelederen i det offentlige. AMU og AU-niveau.”, Bedst Praksis ledelse – kom videre med praksisnær ledelse i det offentlige, EAL og VEU Center Fyn

Sandra Greve (2013): Frascati rapport 1: ”Ledelse og efteruddannelse, Erhvervs- og professionsbasering (praksisviden). Universets aftagere og centrale tendenser hos disse”, Erhvervsakademiet Lillebælt

Sandra Greve (2013): Frascati rapport 2: ”Ledelse og efteruddannelse, Udviklingsbasering i relation til forskningsviden universets forskningsfelter og universets forskningstilknytning”, Erhvervsakademiet Lillebælt

Sandra Greve (2013): Frascati rapport 3: ”Ledelse og efteruddannelse, Strategi for universets udviklingsbasering i relation til erhverv- og profession. Forsknings- og udviklingsstrategi” Erhvervsakademiet Lillebælt

Sandra Greve (2011): Towards an understanding of how to enhance sensemaking in organisational strategic change, Executive MBA thesis, Henley Business School link til pdf-fil uden bilag