Om SenseMaker

SenseMaker er en konsulentvirksomhed, der ejes og drives af Sandra Greve. Sandra er uddannet inden for marketing, PR, kommunikation, organisation og ledelse samt Executive Master in Business Administration fra Henley. Dette er kombineret med 22 års erhvervserfaring.

Som konsulent er Sandra optaget af alt det på kanten af det traditionelle ledelsesfelt. Nyeste trend og tendenser samt af ledelse, kommunikation og organisering, når konteksten er kompleks eller kaotisk, og hvor de traditionelle teorier og værktøjer, kommer til kort. Hun har udviklet undervisningsmateriale og skrevet artikler om ledelse i kompleksistet og kaos. Som en del af dette arbejde, har hun lavet adskillige felt-undersøgelser i militærets traume ledelses program. Desuden anvender hun kendte kriser og katastrofer, som fx. Utøya massakren, Præstø kæntringsulykke, Roskilde Festival ulykken samt udenlandske studier af kriser og katastrofer, som eksempler på hvordan psykologiske mekanismer påvirker vores evne til at lede, kommunikere og organisere, og hvordan det kan få fatale konsekvenser.

Sandra har, som en del af undersøgelsen til sit MBA speciale, udviklet et framework med 6 1/2 værktøjer, der kan øge meningsskabelsen og føre til mere målrettet og sikker handling. Teoretisk trækkes der på (Sensemaking, Weick) meningsskabelse og – dannelse som en form for selvorganiserende strategi. Desuden de kulturtræk (High Reliability Organisations, Weick&Sutcliffe), der er nyttige, når ledelseskonteksten er kompleks med mange interessenter og meget på spil. Den type kulturer, som har en høj grad af tillid, tryghed og effektive systemer, der sammen danner optimal grobund for læring, udvikling og handling. Se artikler skrevet af Sandra under menupunktet: Publikationer.

I undervisningssammenhæng er Sandras fagområder primært: ledelse, kommunikation, personligt lederskab, facilitering, improvisation, innovation, entreprenørskab, videnskabsteori og metode, men hun har også undervist i markedsføring, HR og projektledelse.