Sandra Greve CV

Erhvervserfaring

2014 – : Lektor, ledelse, kommunikation og innovation, University College Lillebælt (UCL)
Konsulent-, forsknings- og udviklingsopgaver samt undervisning på akademi- og diplomniveau.
Netværkschef på landsdækkende EU udviklingsprojekt ”Digital Ledelseskultur”, for SMV virksomheder, herunder facilitering af netværksmøder samt individuelle sparringer med virksomhedslederne.

2014-2021: Lektor-bedømmer og Adjunkt-vejleder, Erhvervsakademier og Professionshøjskoler
Bedømmer på lektor-afhandlinger nationalt og vejleder på et 4-årigt forløb mod lektor-kvalificering.

2010-2021: Censor, Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Ekstern censor på en lang række Akademi-fag samt Professionsbachelor-uddannelser, bl.a.: ledelse i praksis, organisation og arbejdspsykologi, det strategiske lederskab, samtalen som redskab, coaching i organisationer, kreative og innovative processer, projektledelse, projektstyring samt afgangsprojekter.

2012-2016: Klubleder, Kaos Klub via LedelseAkademiet Lillebælt (Tietgenskolen og ErhvervsAkademiet Lillebælt)
Konceptudvikling, kommercialisering og gennemførsel af fire årlige netværksmøder med 200 medlemmer. Formålet med netværket var at udforske teori og praksis på kanten af det traditionelle ledelsesfelt.

2012-2014: Udviklingskonsulent, ledelse og efteruddannelse, LedelsesAkademiet Lillebælt (herefter fusion)
Med opgaver inden for ledelse, kommunikation og innovation, både i offentligt, statsligt og privat regi.
Desuden internt medarbejderudvikling samt netværkspleje, konceptudvikling og kundeopbygning.

2010-2012: Indehaver, Jugendhusets Sundhedsskole
Konceptudvikling, kommercialisering og gennemførsel af private- samt virksomhedsforløb med fysisk og mental træning ift. sund livsstil. I partnerskab med praktiserende læge.

2006-2012: Indehaver/proceskonsulent, SenseMaker ApS og SenseMaker Holding ApS (deltid herefter)
Konsulent- og udviklingsopgaver inden for forandringsprocesser, ledelse, organisering, kommunikation og samarbejde.

2004-2007: Kommunikationskonsulent, Odense Tekniske Skole, ErhvervsAkademiet
Opstart og daglig ledelse af marketing- og kommunikationsafdeling samt udvikling af kurser, events
og erhvervskonferencer. Desuden oplæring af grafiker-elever samt vejleder for studerende i praktik.
Dertil samarbejde med interessenter ift. markedsføring af tekniske korte og mellemlange uddannelser.

2003-2004: Projektleder, ImageConsult A/S
Opstart og daglig ledelse af reklame- og kommunikationsbureau, herunder konceptudvikling,
kundekontakt, tilbudsgivning, projektledelse samt ansættelser og oplæring af grafikerelever.

2002-2003: Marketingkoordinator, Kjærulff A/S
Opstart og daglig ledelse af in-house marketingafdeling, udvikling af produkt- og messekoncept på handicaphjælpemidler. Desuden udarbejdelse af designlinie samt design af egenproduktion.

2001-2002: Grafiker, Mammen Offset A/S (konkurs)
Ansvarlig for oplæring af grafikerelever, nyansatte grafikere samt tromlescanning i ferie-perioder.

1996-2001: Grafiker-elev og Grafiker, Unigrafia A/S
Ansvarlig for oplæring af grafikerelever, nyansatte grafikere samt tromlescanning i ferie-perioder.


Uddannelse

2008-2012: Executive MBA, Henley Business School
Valgfag: Knowledge Management samt Innovation Management

2004-2006: HD-2.del i Organisation og Ledelse, Copenhagen Business School
Toning i innovation og organisationsforandring

2002-2004: HD-1.del, Syddansk Universitet
Erhvervsøkonomi, erhvervsjura, samfundsøkonomi, statistik

1997-2000: Merkonom i marketing, TietgenSkolen
Erhvervsøkonomi, organisation, ledelse i praksis, generel marketing, marketingstrategi, marketingplanlægning.
Valgfag: reklame

1996-2000: Grafiker, Unigrafia A/S og Odense Tekniske Skole
1993-1996: Matematisk student, Odense Katedralskole


Kurser

2022 – Diplom-faget Pædagogisk Ledelse, University College Lillebælt, januar-marts
2017: Grafisk facilitering, University College Lillebælt, 1 dag
2014: Forsker-skole-forløb, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt
2013: Lektor fast-track/adjunkt-vejleder,-forløb University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt
2007: Projektlederuddannelsen, AMU-forløb, IBC Kolding
2006: Individuelt træningsforløb i improvisation ved skuespiller og sanger Marianne Knorr
2005: Summer School, Coorporate Communication, Copenhagen Business School, 4 dage
2004: Individuelt træningsforløb i præsentationsteknik ved Master Coach Elisabet Lycke Nielsen
1996: PR-medarbejder, VUC Nordfyn, 6 måneder