Sandra Greve CV

Erhvervserfaring

2023 – : Ekstern Lektor, Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
Undervisning på diplom og bachelor niveau, inden for Ledelse, HRM samt kvalitativ metode og vidensprocesser.

2023 – : Censor, Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Ekstern censor på korte og mellemlange videregående uddannelser, bl.a. Markedsføringsøkonom, PBA i Design og Business samt PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement.

2014-2022: Lektor, ledelse, kommunikation og innovation, University College Lillebælt
Konsulent- og udviklingsopgaver samt undervisning på diplom, akademi- og bachelor niveau. Desuden faglig studiestøtte for studerende med særlige udfordringer og netværkschef på EU udviklingsprojekt ”Digital Ledelseskultur”, herunder sparring og facilitering af netværksmøder for virksomheder.

2014-2021: Lektor-bedømmer, Erhvervsakademier og Professionshøjskoler
Bedømmer på lektor-afhandlinger nationalt og vejleder på 4-årigt forløb mod lektor-kvalificering.

2012-2016: Klubleder, Kaos Klub via LedelseAkademiet Lillebælt
Konceptudvikling, kommercialisering og gennemførsel af fire årlige netværksmøder med 200 medlemmer. Formålet med netværket var at udforske teori og praksis på kanten af det traditionelle ledelsesfelt.

2012-2014: Udviklingskonsulent, ledelse/efteruddannelse, LedelsesAkademiet Lillebælt
Med opgaver inden for ledelse, kommunikation og innovation, både i offentligt, statsligt og privat regi. Desuden internt medarbejderudvikling samt netværkspleje, konceptudvikling og kundeopbygning.

2010-2021: Censor, Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Ekstern censor på en lang række Akademi-fag samt Professionsbachelor-uddannelser, bl.a.: ledelse i praksis, organisation og arbejdspsykologi, det strategiske lederskab, samtalen som redskab, coaching i organisationer, kreative og innovative processer, projektledelse, projektstyring samt afgangsprojekter.

2006-2019: Indehaver, SenseMaker ApS og SenseMaker Holding ApS
Undervisning, ledersparring og udviklingsopgaver inden for forandringsprocesser, ledelse, organisering, kommunikation og samarbejde. (6 år på fuld tid og 7 år på deltid)

2004-2007: Kommunikationskonsulent, Odense Tekniske Skole, ErhvervsAkademiet
Opstart og daglig ledelse af marketing- og kommunikationsafdeling samt udvikling af kurser, events og erhvervskonferencer. Desuden oplæring af grafiker-elever samt vejleder for studerende i praktik. Dertil samarbejde med interessenter ift. markedsføring af tekniske korte og mellemlange uddannelser.

2003-2004: Projektleder, ImageConsult A/S
Opstart og daglig ledelse af reklame- og kommunikationsbureau, herunder konceptudvikling, kundekontakt, tilbudsgivning, projektledelse samt ansættelser og oplæring af grafikerelever.

2002-2003: Marketingkoordinator, Kjærulff A/S
Opstart og daglig ledelse af in-house marketingafdeling, udvikling af produkt- og messekoncept på handicaphjælpemidler. Desuden udarbejdelse af designlinje samt design af egenproduktion.

2001-2002: Grafiker, Mammen Offset A/S
Ansvarlig for oplæring af grafikerelever, nyansatte grafikere samt tromlescanning.

1996-2001: Grafiker-elev og Grafiker, Unigrafia A/S
Ansvarlig for oplæring af grafikerelever, nyansatte grafikere samt tromlescanning.

 

Uddannelse

2008-2012: Executive MBA, Henley Business School
Valgfag: Knowledge Management samt Innovation Management

2004-2006: HD-2.del i Organisation og Ledelse, Copenhagen Business School
Toning i innovation og organisationsforandring

2002-2004: HD-1.del, Syddansk Universitet
Erhvervsøkonomi, erhvervsjura, samfundsøkonomi, statistik

1997-2000: Merkonom i marketing, TietgenSkolen
Erhvervsøkonomi, organisation, ledelse i praksis, generel marketing, marketingstrategi, marketingplanlægning. Valgfag: reklame

1996-2000: Grafiker, Unigrafia A/S og Odense Tekniske Skole

1993-1996: Matematisk student, Odense Katedralskole


Kurser

2022: Diplom-faget Pædagogisk Ledelse, University College Lillebælt
2017: Grafisk facilitering, University College Lillebælt
2014: Forsker-skole, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt
2013: Lektor og adjunkt-vejleder, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt
2007: Projektlederuddannelsen, IBC Kolding
2006: Individuelt træningsforløb i improvisation ved skuespiller og sanger Marianne Knorr
2005: Summer School, Coorporate Communication, Copenhagen Business School
2004: Individuelt træningsforløb i præsentationsteknik ved Master Coach Elisabet Lycke
1996: PR-medarbejder, VUC Nordfyn

“You are a delightful person! And a very skilled instructor”

Teamlead
VestasTowers, U.S., Pueblo, Colorado