Inspirationsmateriale

Jeg tror på, at det kan betale sig at dele ud af sin viden. Derfor kan du her downloade noget af det materiale, som jeg har udarbejdet eller modificeret. Materialet er til fri afbenyttelse, når blot du husker at henvises til, hvor du har materialet fra. Så værs´go´.

Materiale på dansk

7 step til effektive og involverende møder

Ledespørgsmål til Maturanas Domæneteori

Ledespørgsmål til De Bonos 6 Tænkehatte

Procesbeskrivelse på udvalgte kreative metodikker

Coaching spørgeguide

Livshjulet

Materiale på engelsk

Knowledge Management Poster

Six focus areas when managing knowledge

What is facilitation and why is it important?

Appreciative Inquiry and coaching as facilitation tools