Konsulentforløb

Planlægning og gennemførelse af kort- eller længerevarende konsulentforløb, der sikrer ændret adfærd og implementering.

Udfordringerne kan f.eks. være:

 • flere virksomheder skal fusionerer
 • et generationsskifte står for døren
 • der skal ske større interne omlægninger
 • medarbejdere og ledere skal trænes og udvikles
 • samarbejdet knirker og frustrationer florerer
 • optimering af arbejdsprocesser
 • at omsætte forskelle til fordele i samarbejdet

Formen kan være en kombination af facilitering, rådgivning, sparring, supervision, coaching, kurser, træning, individuelle samtaler, opgaver, handlingsplaner, gruppesamtaler eller reflekterende teams.

Eksempler på opgaver

 • Intensivt trænings-forløb af indsatsledere ved Fighter Wing Skrydstrup i ledelse i kompleksitet og kaos
  via planspil og fuldskala-øvelse, baseret på Sensemaking og High Reliability Organization theory
 • Intensivt trænings-forløb af amerikanske Vestas-teamledere i ledelse og kommunikation, Denver, U.S.
 • Case-oplæg for politifolk om Utøya massakren og kriseledelse ift. hvordan katastrofal kommunikation, organisering og ledelse koster unødigt mange liv – med introduktion til egne udviklede 6 1/2 værktøjer
 • Udvikling/gennemførsel af medarbejderdag for 160 medarb. hos Odense Vandselskab i værdien humor
 • Træning af kvalitetsafdeling med 30 mand hos Vestas Towers i facilitering af processer, gennem et år
 • Teamsamarbejde- og teamudviklingsdag med TV2 Zulus marketingafdeling på Holckenhavn Slot