SenseMethods

For hvem?
Ledere, undervisere, proceskonsulenter og teambuildere.

Hvornår?
Når møder, samtaler og undervisningssituationer trænger til at blive gjort mere aktive og involverende.

Hvordan?
Du får de bedste kort på hånden til at fornemme hvilken/hvilke metoder, der passer til situationen. SenseCards bygger på tanken om, at det er relationen mellem dig og den/dem, du kommunikerer med, der bestemmer hvilke redskaber, der er brugbare i den givne situation. Der tages højde for om den/dem, du kommunikerer med er introverte eller ekstroverte, antallet af personer samt om dialogens formål er med et udviklingsorienteret eller problemorienteret sigte.

Varighed er 1-2 dage