SenseMaking

For hvem?
Ledere, undervisere og proceskonsulenter.

Hvornår?
Når samarbejdet knirker, når frustrationerne florerer og når større forandringer står for døren, er det nødvendigt med en forståelse for mikroprocessernes betydning for organisationens udvikling.

Hvordan?
Følelser påvirker vores opfattelser og dermed handlinger. Alligevel er stort set al strategi baseret på rationelle bevæggrunde. SenseMaking giver en forståelse for organisationer og det organisatoriske spil/liv, ligesom der sættes fokus på vigtigheden af at ændre opfattelse, for at ændre adfærd og dermed handling. Jo større forståelse, jo større mulighed for at påvirke udfaldet af en given forandring. Desuden sættes fokus på, hvordan man ved hjælp af sproget kan få medarbejderne til at se meningen med forandringen.
Væsentlige pointer understreges ved mindre illusions-numre, der får deltagerne til at mærke sensemaking-makanismerne på egen krop.

Forudsætninger
Et vist kendskab til livet i organisationer, herunder ledelse og gruppedynamikker, er nødvendigt.

Varighed er 1-2 dage

Vil du vide mere om SenseMaking?
PDF med C.V. inkl. publikationer for organisationspsykolog Karl E. Weick (f.1936) kan hjælpe dig videre. Eller læs mit speciale om sensemaking i strategiske forandringsprocesser, som kan findes under menuen “Materiale” og “Publikationer”