Det personlige lederskab

De bedste ledere og kolleger er ofte dem, der kender sig selv rigtig godt, og hele tiden reflekterer over egen praksis, og som har et ønske om at udvikle sig.

Du bliver i stand til at lede dig selv og træde i karakter som leder og medarbejder, og derved naturligt skabe ansvarlige og anerkendende relationer og dialogformer.

Du kommer til at undersøge dig selv, dine reaktioner, og træne din opmærksomhed. Når du lærer at forstå dig selv bedre, bliver du også bedre til at forstå andre, og træffe mere bevidste valg.

Indhold
Selvværd og selvtillid
Kernekompetencer
Personlighedstest
Snublesten og allergier
Anerkendende tilgang
Systemisk tænkning
Socialkonstruktionisme
Personligt nærvær
Psykisk balance
Sympati og empati
Autencitet
Magt og autoritet

Niveauet har været utrolig højt, hvilket har været dejligt. Jeg har fået idéer til mange konkrete metoder, som jeg kan bruge som leder. Det har givet en masse inspiration.

Kursist
Coaching i organisationer